DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH

Hồ bơi KS Bông Sen

Chủ đầu tư: Khách Sạn Bông Sen - Tỉnh Hậu Giang 

ho boi

Hồ bơi khách sạn Bông Sen được thi công tại Tỉnh Hậu Giang